Drivstofføkonomi

Fabrikken oppgir følgende data på kombinert forbruk:
Dieselutgaven med 45hk og 55 hk til 0,33 l/mil
MHD bensinutgaven med 61 hk og 71 hk til 0,44 l/mil
Bensinutgaven med turbo 84 hk til 0,51 l/mil
Brabusutgaven med 98 hk til 0,54 l/mil

Hvorfor velge miljøvennlige biler?
En mer miljøvennlig bil er ikke kun en investering i vår fremtid, men oftest med gode økonomiske besparelser.

Løpende utgifter
Miljøvennlige biler blir belønnet av staten med lavere avgifter, av noen forsikringsselskaper med lave premier, og lavere drivstofforbruk som gir rimeligere utgifter i den daglig drift. Totaløkonomien blir ennnå bedre, hvis man tar gjensalgsverdien med i beregningen.

CO² utslipp
Et av de store miljøproblemene nåtildags er verdens enorme CO² utslipp. Jo mindre drivstoff din bil bruker, jo mindre CO² blir sluppet ut. På denne måte kan du bidra til å redusere problem – og samtidig glede dig over lave drivstoffutgifter.

Gjensalgsverdi
Politisk er det klare tendenser at miljøriktige biler favoriseres, i Tyskland f.eks er det allerede innrettet miljøsoner i storbyerne, hvor forurensende kjøretøyer ikke kan ferdes. Lignende tiltak kan forventes her i landet. Jo mer fremtidssikret en bil er – jo mere økonomisk i drift – jo høyere er gjensalgsverdien.