Verksted og service

Vi har verksted med Aircondition-service, dekkverksted- vask og rens ut og innvendig og klargjøring av biler.Vi har også mulighet til å ta alle typer lakk og rustskade på små og store biler, vår løftebukk kan ta kjøretøy intill 10 tonn.

I tillegg har vi samarbeidsverksted som utfører alle verkstedarbeider for smart og andre typer bilmerker, som feks Eu kontroll. Ta kontakt hvis du har problemer eller ønsker å få utført arbeider med din bil.

AC-service bør gjennomføres hvert år for å ha full effekt.
Vi tilbyr gratis sjekk av din bil for å finne ut om anlegget gir den effekten bilfabrikanten beskriver.

AC-service kr. 999,- inkl mva
For denne prisen får du renset den gassen som er på bilen og gjenbrukt denne, etterfylt olje og sporstoff i systemet i tillegg til den gassen som mangler. Sporstoffet tilsettes for å finne fremtidige lekkasjer lettere

Bilens klimaanlegg øker komforten og sikkerheten. Trivsel i bilen, stabiltemperatur og fuktighet påvirker bilførerens konsentrasjon og yteevne. Det er enkelt å bruke air conditioning systemet, men også dette trenger service for å fungere effektivt og problemfritt.

Hvordan fungerer klimaanlegget
AC-systemet er utviklet for å redusere fukt og varme samt rense luften i kupéen. AC systemet er et lukket system der kjølemiddel sirkulerer ved hjelp av en kompressor som drives av motoren. Kjølemiddelet fordamper via en ventil for så å sirkulere gjennom en kondenser og tar opp varme fra luften som blåses inn i kupeen. Via kompressoren går gassen tilbake i flytende form og det varme kjølemiddelet kjøles ned via bilens kjølevifte. Klimaanlegget produserer altså ikke kulde, men tar vekk varme fra luften som kommer inn i kupéen.

Hvorfor er AC-service nødvendig
Det lukkede systemet holder seg ikke helt lukket under de værforholdene som råder i Norge. Selv i nye anlegg kan det forsvinne 10-15 prosent av kjølemiddelet hvert år. Er bilen fire år og ingen AC-service er gjennomført er normalt effekten av anlegget halvert. Lekkasje av kjølemiddel henger sammen med at AC-systemet ikke er i gang året rundt. For at pakningene i systemet ikke skal tørke ut, må AC-systemet brukes minst en gang månedlig. Normalt er ikke dette mulig i Norge, siden vi har vinterklima i flere måneder. Når temperaturen om vinteren ligger under 2-5 plussgrader belastes ikke kompressoren på samme måte som om sommeren. Systemet inneholder gasslignende middel som lekker sakte ut gjennom sprekker i tørre pakninger. Dessuten kan store temperaturvariasjoner, rystelser, vibrasjoner fra motoren og kollisjonsskader føre til at det trykkutsatte gasslignende kjølemiddelet lekker ut av AC-systemet. Når mengden kjølemiddel reduseres, går kompressoren raskere enn normalt, noe som øker drivstofforbruket.

Mindre effekt, mer bensin
Klimaanlegget driver ikke seg selv, men er avhengig av effekt fra motoren. På ekstra varme eller kalde dager kreves ekstra effekt, og et klimaanlegg kan stjele så mye som 10 – 15 prosent av motoreffekten. Synes du bilen din begynner å gå tregere enn normalt, forsøk å slå av klimaanlegget.

Siden anlegget stjeler effekt, stjeler det også drivstoff, inntil 10 – 15 prosent mer enn om du skulle kjøre uten klimaanlegg.

Det blir stadig mer vanlig på nye biler at klimaanleggets kompressor er en elektrisk motor isteden for direktedrevet via bilens vifte- eller generatorrem. På disse bilene er ikke effekttapet like stort og like merkbart, siden kompressoren stort sett bare bruker tilgjengelig strøm fra generatoren i stedet for å belaste bilens veivaksel (via vifteremmen) direkte.

På slike biler medfører bruk av klimaanlegg et effekttap og merforbruk av drivstoff på 0 – 4 prosent.

Ønsker du å bestill time online så følg linken under.
Verksted